CHI BỘ

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

Trong những năm qua, trường Tiểu học Nam Trung có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển Đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cũng như sự phát triển và kế thừa liên tục…