LỊCH CÔNG TÁC

lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 TỪ 10/12 ĐẾN 15/12/2018.

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 ( TỪ10/12 => 15/12/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 1A,4C Vệ sinh cổng trường : 5C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 10/12 + Chào cờ đầu tuần. +…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 TỪ NGÀY 03/12 ĐẾN 08/12/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 ( TỪ 03/12 => 08/12/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 5A,4B  Vệ sinh cổng trường : 5B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 03/12 + Chào cờ đầu…
lich cong tac tuan

LICH CÔNG TÁC TUẦN 13 TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 02/12

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 ( TỪ 26/11=> 02/12/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 4A, 3D Vệ sinh cổng trường : 4B THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 26/11 + Chào cờ đầu…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12  ( TỪ 19/11=> 24/112018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 3A, 3C Vệ sinh cổng trường : 5B THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 19/11 + Chào cờ…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 TỪ 12/11 ĐẾN 17/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN11   ( TỪ 12/11 =>  17/11/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 3B, 2A Vệ sinh cổng trường : 5C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 12/11 + Chào cờ…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 TỪ NGÀY 05/11 ĐẾN 10/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 ( TỪ05/11 => 10/11/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 1A, 2D Vệ sinh cổng trường : 4B THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 05/11 + Chào cờ đầu…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 03/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9  ( TỪ 29/10 =>  03/11/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 5A, 2C Vệ sinh cổng trường : 5B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 29/10 + Chào…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 TỪ NGÀY 22/10 – 27/10/2018

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 4A, 2B Vệ sinh cổng trường : 5C THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 22/10 + Chào cờ đầu tuần + Kiểm tra kế hoạch bài giảng. + Hội ý giáo viên + Lên…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 TỪ 15/10- 20/10/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7  ( TỪ 15/10 => 20/10/2018 NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 3A, 1D Vệ sinh cổng trường : 4C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 15/10 + Chào…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 13/10/2018.

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6  ( TỪ 08/10 => 13/10/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 2A, 1C Vệ sinh cổng trường : 5C THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 08/10 + Chào cờ…