LỊCH CÔNG TÁC

lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 TỪ NGÀY 31/12/2018 ĐẾN 05/01/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 ( TỪ 31/12/2018 =>05/1/2019 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 1B, 4A Vệ sinh cổng trường : 4C   THỨ – NGÀY SÁNG
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 TỪ 24/12- 29/12

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 ( TỪ 24/12=>29/12/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 5C, 3A Vệ sinh cổng trường : 5C THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 24/12 + Chào cờ đầu tuần +…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 TỪ 17/12 ĐẾN 22/12/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 ( TỪ17/12 => 22/12/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 2A,5B Vệ sinh cổng trường : 4B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 17/12 + Chào cờ đầu tuần…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 TỪ 10/12 ĐẾN 15/12/2018.

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 ( TỪ10/12 => 15/12/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 1A,4C Vệ sinh cổng trường : 5C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 10/12 + Chào cờ đầu tuần. +…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 TỪ NGÀY 03/12 ĐẾN 08/12/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 ( TỪ 03/12 => 08/12/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 5A,4B  Vệ sinh cổng trường : 5B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 03/12 + Chào cờ đầu…
lich cong tac tuan

LICH CÔNG TÁC TUẦN 13 TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 02/12

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 ( TỪ 26/11=> 02/12/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 4A, 3D Vệ sinh cổng trường : 4B THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 26/11 + Chào cờ đầu…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12  ( TỪ 19/11=> 24/112018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 3A, 3C Vệ sinh cổng trường : 5B THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 19/11 + Chào cờ…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 TỪ 12/11 ĐẾN 17/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN11   ( TỪ 12/11 =>  17/11/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 3B, 2A Vệ sinh cổng trường : 5C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 12/11 + Chào cờ…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 TỪ NGÀY 05/11 ĐẾN 10/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 ( TỪ05/11 => 10/11/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 1A, 2D Vệ sinh cổng trường : 4B THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 05/11 + Chào cờ đầu…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 03/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9  ( TỪ 29/10 =>  03/11/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 5A, 2C Vệ sinh cổng trường : 5B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 29/10 + Chào…