LỊCH CÔNG TÁC

lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/8/2018-17/8/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  TỪ 13/8 => 17/8/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                    Trực tuần : 4A,3D  Vệ sinh cổng trường : 4B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI13/8 + HS ôn tập hè BA14/8
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/7 => 05/8/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  TỪ 30/7 => 05/8/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                    Trực tuần : 2A,2C  Vệ sinh cổng trường : 5B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI30/7 + HS học KNS POKI  +…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/7 => 27/7/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  TỪ 23/7 => 27/7/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                    Trực tuần : 1A,2D  Vệ sinh cổng trường : 5C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 23/7 + HS học KNS POKI  
lich cong tac tuan

LICH CONG TAC TUAN 37

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  37 ( Từ 21/5  => 27/5/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                    Trực tuần : 4A,3B   Vệ sinh cổng trường : 5C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 21/5 + Chào cờ + Lên…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  36 ( Từ 14/5  => 20/5/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                    Trực tuần : 3A,3C   Vệ sinh cổng trường : 5D   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI14/5 + Chào cờ+ Lên…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

                               TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  35 ( Từ  07/5=> 12/5/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                    Trực tuần : 2A,2B   Vệ sinh cổng trường : 4B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 07/5 + Chào cờ + Lên lớp  
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

          TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  34 ( Từ 30/4  => 06/5/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                    Trực tuần : 1A,2C   Vệ sinh cổng trường : 4C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 30/4 CB,GV,HS nghỉ ngày…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  33 ( Từ  23/4 => 27/4/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                    Trực tuần : 5A,2D   Vệ sinh cổng trường : 5B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 23/4 + Chào cờ + Lên…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  32 ( Từ  16/4 => 20/4/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                    Trực tuần : 4A,1B  Vệ sinh cổng trường : 5C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 16/4 + Chào cờ + Lên…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  31 ( Từ  09/4 => 14/4/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                    Trực tuần : 3A,1C  Vệ sinh cổng trường : 5B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 9/4 + Chào cờ + Lên…