LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 28/8 =>04/9/2017 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018 Trực tuần : 2A,4B Vệ sinh cổng trường : 5D THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 28/8 + HS ôn tập   + Đội tuyển…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8 ( Từ 21/8 =>25/8/2017 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018 Trực tuần : 1A,4C Vệ sinh cổng trường : 4B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 21/8 + GV chưa là…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8 ( Từ 14/8 =>18/8/2017 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018 Trực tuần : 5A,3B Vệ sinh cổng trường : 4B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 14/8 + HS ôn tập

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8 ( Từ 07/8 =>12/8/2017 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018 Trực tuần : 4A,3C Vệ sinh cổng trường : 4A,4C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 07/8 BGH học tập nhiệm…

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 1 THÁNG 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 8 ( Từ 31/7 =>05/8/2017 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018 Trực tuần : 3A,2B Vệ sinh cổng trường : 5A,5B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 31/7 + Đảng viện học…

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 7 ( Từ 24 /7 =>28/7/2017 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018 Trực tuần : 2A,2D     Vệ sinh cổng trường : 4A,5C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU   HAI 24/7 + HS học…

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 7 ( Từ 17/7 =>23/7/2017 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018 Trực tuần : 1A,2D Vệ sinh cổng trường : 5A,5D   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 17/7 + HS học GD…