Tin tức

lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 TỪ NGÀY 05/11 ĐẾN 10/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 ( TỪ05/11 => 10/11/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 1A, 2D Vệ sinh cổng trường : 4B THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 05/11 + Chào cờ đầu…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 03/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9  ( TỪ 29/10 =>  03/11/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 5A, 2C Vệ sinh cổng trường : 5B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 29/10 + Chào…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 TỪ NGÀY 22/10 – 27/10/2018

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 4A, 2B Vệ sinh cổng trường : 5C THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 22/10 + Chào cờ đầu tuần + Kiểm tra kế hoạch bài giảng. + Hội ý giáo viên + Lên…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 TỪ 15/10- 20/10/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7  ( TỪ 15/10 => 20/10/2018 NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 3A, 1D Vệ sinh cổng trường : 4C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 15/10 + Chào…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 13/10/2018.

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6  ( TỪ 08/10 => 13/10/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 2A, 1C Vệ sinh cổng trường : 5C THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 08/10 + Chào cờ…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 07/10/2018

  TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5  ( TỪ 01/10 => 07/10/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 1A, 1B Vệ sinh cổng trường : 5B THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 01/10 + Chào cờ…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 TỪ NGÀY 29/9- 29/9/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  ( TỪ 24/9 => 29/9/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần :5A, 5B Vệ sinh cổng trường : 4B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI24/9 Học sinh tham gia…