Tin tức

lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 TỪ NGÀY 17/9 ĐẾN 23/9/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  ( TỪ 10/9 => 15/9/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 3A, 5CVệ sinh cổng trường : 4C   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI17/9 + Chào cờ đầu…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 TỪ NGÀY 10/9 ĐẾN 15 /9/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  ( TỪ 10/9 => 16/9/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 2A,4B  Vệ sinh cổng trường : 5B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI10/9 + Chào cờ đầu…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NAM TRUNG                                …
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/8- 31/8/2018

                         TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  TỪ 27/8 => 31/8/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 1A,3B   Vệ sinh cổng trường : 5B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 27/8 + HS ôn tập hè   +…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/8-24/8/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  TỪ 20/8 => 24/8/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                    Trực tuần : 5A,3C  Vệ sinh cổng trường : 5C THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI 20/8 Cô Hiền xây dựng  các biểu…
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/8/2018-17/8/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  TỪ 13/8 => 17/8/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                    Trực tuần : 4A,3D  Vệ sinh cổng trường : 4B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI13/8 + HS ôn tập hè BA14/8
lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/7 => 05/8/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  TỪ 30/7 => 05/8/2018 ) NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                    Trực tuần : 2A,2C  Vệ sinh cổng trường : 5B   THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU HAI30/7 + HS học KNS POKI  +…