MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Hai 27, 2017 10:21 sáng

IMG_20160928_143637IMG_20160928_143729IMG_20160928_143800IMG_20160928_143823IMG_20160928_143834IMG_20160928_143847IMG_20160928_144423