KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2017

Tháng Sáu 28, 2017 5:18 chiều
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

Trường Tiểu học Nam Trung


 Số: 01/KH-THNTr

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nam
Hồng, ngày 25  tháng 05  năm 2017

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2017

( Từ 01/6/2017 đến 01/8/2017 )

 

 

Căn cứ Công văn số  535 / HD – SGD ĐT  ngày 12 tháng  5 năm 2017  của Sở GD – ĐT Nam Định về việc Tổ chức  hoạt động  hè năm 2017.

Căn cứ công văn số 110/KH – PGD ĐT ngày 22/5/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trực về kế hoạch hoạt động  hè năm 2017

Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị;

Trường Tiểu học Nam Trung  tổ chức hoạt động hè 2017, cụ thể như sau:

I – MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1 – Mục đích :

– Nâng cao hiệu quả chăm sóc, quản lý học sinh; giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội cho học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2017. Thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích. Đồng thời nhận được sự quan tâm, chăm sóc, vui chơi và học tập tốt hơn, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, hình thành tính tự lập, nhất là học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

– Tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực theo phương châm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sở thích, nguyện vọng và tâm sinh lý của học sinh; duy trì các hoạt động tích cực trước đây tại đơn vị, tránh hoạt động hình thức, không đúng tính chất của việc giáo dục học sinh trong hè.

– Triển khai và tổ chức tốt các hoạt động hè góp phần thực hiện tốt các Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; tăng cường giáo dục ý thức tình nguyện vì cộng đồng, xung kích trong học sinh; giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, lòng nhân ái, biết kính trọng, lễ phép, thương yêu ông, bà, cha, mẹ, người thân trong gia đình; giáo dục tình làng, nghĩa xóm, biết giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, biết nhường nhịn, giao tiếp ứng xử văn hóa.

– Nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2017 – 2017

2 – Yêu cầu :

– Nhà trường chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, chính quyền địa phương trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, lý thú, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

– Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí;  tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích các bậc cha mẹ học sinh tham gia, tránh áp đặt.

– Việc tổ chức các hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trong hè theo đúng chỉ đạo của cơ quan quản lý và lãnh đạo địa phương, chương trình hoạt động của  nhà trường bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đoàn kết.

II – THỜI GIAN TỔ CHỨC

Từ ngày 01/6/2017 đến 01/8/2017.

III  – NỘI DUNG

1 – Hoạt động hè của học sinh :

1.1 –  Bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương

– Sau khi tổng kết năm học 2016 – 2017 nhà trường tiến hành giới thiệu HS về hoạt động Đội tại nơi cư trú, bàn giao HS về gia đình quản lý

 

          – Tại buổi họp cha mẹ HS cuối năm học nhà trường thông báo cho cha mẹ HS về kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong hè của nhà trường .

GVCN lớp cho cha mẹ HS & HS đăng ký học chương trình giáo dục kỹ năng sống POKI  ( thời gian học từ ngày 17/7/2017)

          1.2. Hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lao động công ích.

– Phối hợp với Đoàn TNCSHCM xã Nam Hồng tổ chức cho HS khối 4 & 5  tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27 – 7 : lao động vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ khu vưc Nam Trung ; đặc biệt quan tâm  chia sẻ tới gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

–  Phối hợp tổ chức giáo dục  cho học sinh tham gia  giữ gìn địa phương Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, tích cực tham gia phong trào vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

– Tổ chức cho GV & HS  tham gia vệ sinh  trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018.

– Các gia đình hướng dẫn học sinh tham gia lao động sản xuất, làm việc  nhà với những công việc phù hợp.

1.3 – Giáo dục học sinh kỹ năng sống, phòng ngừa tệ nạn, tai nạn thương tích

– Tư ngày 17/7/2017 nhà trường căn cứ vào điều kiện thực tế , nguyện vọng của cha mẹ học sinh tổ chức dạy  giáo dục kỹ năng sống POKI  đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt .Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả trên tinh thần tự nguyện.

– Chú trọng công tác phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh…; phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

– Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền, bổn phận của trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em; phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với hành vi sai trái của học sinh; quản lý học sinh trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; xây dựng phong cách học sinh ”Văn minh – Thanh lịch”.

– Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức tự chọn các nội dung khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích, đảm bảo sức khỏe phục vụ cho học tập; mở cửa thư viện cho học sinh đọc sách, báo.

1.4. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

– Tuyên truyền tơi phụ huynh học sinh cho con em đến nơi tổ chức dạy bơi chống đuối nước cho học sinh trong dịp hè;

– Lấy sân trường làm sân chơi để tổ chức các hoạt động cho trẻ em và học sinh tại địa phương; mở phòng tin học của nhà trường để tạo điều kiện cho học sinh và nhân dân địa phương đến vui chơi, học tập.

– Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động trên để tránh xảy ra hiện tượng thất thoát tài sản công và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

  1. Hoạt động hè của cán bộ, giáo viên và công nhân viên

2.1 Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị

Nhà trường thực hiện tốt sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Nam Trực   phối hợp với Ban tuyên giáo huyện (theo Kế hoạch liên ngành) tổ chức triển khai học tập, bồi dưỡng chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đất nước

Cử Đ/C Trần Thị Hiền đi học lớp đảng viên mới từ ngày 03/7/2017 => 13/7/2017

Nắm tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại nhà trường. Đảm bảo công tác an toàn trường học, chống cháy nổ, quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường.

Phân công  cụ thể lịch cho CB,GV trực hè, chăm sóc cây xanh, vệ sinh trường lớp từ ngày 30/5/2017 đến 01/8/2017

2.2. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

Tạo điều kiện cho GV đi tập huấn theo đúng lịch của phòng GD & Sở GD

Ngày 22 + 23/5/2017 : Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, Ngô Thị Hoa đi tập huấn về hoạt động trải nghiệm cho HS tại trường THPT Nguyễn Công Trứ, thành phố Nam Định

Sáng ngày 10/7/2017 : 2 Đ/C phó hiệu trưởng & GV đăng ký dạy kỹ năng sông POKI tập huấn phương pháp dạy

          Trường chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn một số nội dung và phương pháp phù hợp để bồi dưỡng chuyên môn nghiepj vụ cho đội ngũ GV.

2.3. Tổ chức tham quan, học tập

Hiệu trưởng nhà trường phối hợp với Công đoàn báo cáo Phòng GD cho phép tổ chức cho cán bộ, GV, CNV đí  tham quan, học tập tại Huế – Đà Nẵng từ ngày 03/7/2017 =>07/7/2017          .

          2.4. Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trong hè

Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động hè, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường, cá nhân vi phạm việc tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè năm 2017 của Trường Tiểu học Nam Trung.

 

Nơinhận:                                                                                                        

– Phòng GD&ĐT;

– Lưu: VT.

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

                             Vũ Thị Vân