Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Trung

Địa chỉ: Thôn Bách Tính, xã Nam Hồng , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Vũ Thị Vân   – Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: 03503916054 – Email: namtrung.tieuhoc@gmail.com