MỘT SỐ HÌNH ẢNH GV TRƯỜNG TH NAM TRUNG THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM 2018

Tháng Ba 27, 2018 11:35 sáng

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ- BCĐ ngày 12/3/2018 của ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tình nguyện huyện Nam Trực, Công văn số 57/PGDĐT ngày 14/3/2018. Trường TH Nam Trung đã cho cán bộ GV tự nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo trong đó có:

1.Đ/c: Phạm Hải Quế Phó hiệu trưởng nhà trường

2.Đ/c: Trần Thị Hiền GV mỹ thuật

3. Đ/c: Vũ Thị Tú GV khối 2

4. Đ/c: Chu Thị Tú GV khối4

5. Đ/c: Đặng Thị Diệu Thúy GV khối 1

6. Đ/c: Nguyễn Văn Hải GV thể dục

7. Đ/c: Đỗ Thị Liên GV khối 5

8. Đ/c: Đào Thị Thanh Thủy GV khối3

9. Đ/c: Vũ Thị Giang GV- Tổ trưởng tổ 4,5

IMG_20180326_163710 IMG_20180326_163719 IMG_20180326_163728 ZIMG_20180326_163755 IMG_20180326_163814 IMG_20180326_163827 IMG_20180326_164205 IMG_1522036149482_1522057065220