LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 TỪ NGÀY 05/11 ĐẾN 10/11/2018

Tháng Mười Một 4, 2018 5:07 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 ( TỪ05/11 => 10/11/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần : 1A, 2D Vệ sinh cổng trường : 4B

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

05/11

+ Chào cờ đầu tuần

+ Tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “ Xây dựng văn hóa giao thông trong trường học”.

+ Nộp các loại báo cáo.

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Kiểm tra KHBD

+ Phát động cuộc thi “ Ý tưởng trẻ thơ”

+ HS khói 4,5 tập huấn HBTA9 Đ/c Phương).

BA

06/11

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

         TƯ

07/11

+ Lên lớp

.

 

+ HĐ CLB

+ Đ/c Phương, D. Yến tập huấn tại PGD, đ/c Ánh tập huấn tại TH Nam Long.

NĂM

08/11

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

SÁU

09/11

+ Lên lớp

+ Nộp danh sách GV dạy giỏi, GVCN giỏi dự thi cấp huyện.

+ Nộp kết quả GV dạy giỏi cấp trường.

 

+ Lên lớp

+ Hội ý GH

 

BẢY

10/11

+ Gv và Hs khối 3.4.5 trải nghiệm tại Đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền( xã Nam Thắng, huyện Nam Trực).

* Đ/c Quế phụ trách.

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI Đ/C HOA Đ/C QUẾ) Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN(HT)
BA Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ
Đ/C QUẾ) Đ/C QUẾ) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP)
NĂM Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
SÁU Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HP) Đ/C LÝ
BẢY     BGH    

 

HIỆU TRƯỞNG