LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 TỪ 12/11 ĐẾN 17/11/2018

Tháng Mười Một 11, 2018 8:43 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN11   ( TỪ 12/11 =>  17/11/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần : 3B, 2A Vệ sinh cổng trường : 5C

 

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

12/11

+ Chào cờ đầu tuần.

+ Hội ý GV triển khai công tác tuần

+  Kiểm tra kế hoạch bài dạy

+ Lên lớp

+ Lên lớp
BA

13/11

+ Lên lớp + Lên lớp

+ Giao lưu cầu lông tại THCS Nam Hoa. Đ/c Quế trưởng đoàn, Đ/c Kiên, Hải , Đào, Hiềnc.

         TƯ

14/11

+ Lên lớp + Hoạt động CLB

 

NĂM

15/11

+ Lên lớp

+ Chấm báo tường lần 1.

+ Lên lớp
SÁU

16/11

+ Lên lớp

+ Chấm báo tường lần 2.

+ Giao lưu TDTT, chữ đẹp tại khu B

( Khối 4,5 khu A xuống khu B).

Đ/c Hiền phụ trách.

BẢY

17/11

 + Hoạt động CLB

+ Thi Robotic tại THCS Nam Tiến.

Đ/c Hiền trưởng đoàn. Đ/c Mùi, Ánh, Hải , Kiên phụ trách HS.

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HT) Đ/C QUẾ
BA Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN(HP) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
Đ/C HIỀN ( HT) Đ/C HIỀN( HT) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HP)
NĂM Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN ( HP) Đ/C HIỀN ( HP) Đ/C Lý
SÁU Đ/C TÌNH Đ/C TÌNH Đ/C QUẾ BGH Đ/C HIỀN (HT)
BẢY Đ/C HOA     GV TRỰC TUẦN