LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018

Tháng Mười Một 19, 2018 8:08 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12  ( TỪ 19/11=> 24/112018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần : 3A, 3C Vệ sinh cổng trường : 5B

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

19/11

+ Chào cờ đầu tuần

+ Kiểm tra kế hoạch bài giảng.

+ Hội ý giáo viên

+ Lên lớp

 

+ Tại khu A:

– Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.

– Chia tay đồng chí Vũ Thị Vân nguyên Hiệu trưởng nhà trường.

 

BA

20/11

+ Tại khu B.

– Giao lưu văn nghệ, TDTT chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 .

+ Thăm hỏi động viên: Cán bộ, GV, CNV nhà trường.

 

         TƯ

21/11

+ Lên lớp

.

 

+ Dự SHCM cấp trường.( Chia sẻ tiết học STEM)
NĂM

22/11

+ Lên lớp.

+ Nộp bài” Ý tưởng trẻ thơ” tại PGD

( Đ/c Hiềnc).

 

+ Lên lớp

+ Tập huấn HBTA.

SÁU

23/11

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Hội ý GH

+ Tập huấn HBTA.

BẢY

24/11

+ HĐ CLB

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI Đ/C HIỀN(HT) BGH Đ/C QUẾ    
BA     BGH    
Đ/C HIỀN(HP)   Đ/C HIỀN (HT) BGH  
NĂM Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP)
SÁU Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
BẢY Đ/C HIỀN(HT)   Đ/C QUẾ    

 

HIỆU TRƯỞNG