LICH CÔNG TÁC TUẦN 13 TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 02/12

Tháng Mười Một 24, 2018 9:54 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 ( TỪ 26/11=> 02/12/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần : 4A, 3D Vệ sinh cổng trường : 4B

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

26/11

+ Chào cờ đầu tuần

+ Kiểm tra kế hoạch bài giảng.

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

BA

27/11

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

         TƯ

28/11

+ Lên lớp

+ Đ/c Hiệu trưởng họp PGD.

+ Đ/c Tình duyệt dự toán 2019 tại PGD.

+ KT bài năng lực môn Tiếng Anh( HBTA) tại THCS Nguyễn Hiền. ( Đ/c Quế phụ trách)

 

+ Dự SHCM cấp miền( Dạy tiết STEM SGK)
NĂM

29/11

+ Lên lớp.

 

+ Lên lớp

 

SÁU

30/11

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

BẢY

01/12

+ HĐ CLB

+ Thi IOE cấp trường:

K4: 7h30 – 8h

K5: 8h30 – 9h

K3: 9h30- 10h

( Đ/c Hiền HP, Mùi phụ trách)

 

 

CHỦ NHẬT

2/12

Tổng vệ sinh môi trường.  

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
BA Đ/C HIỀN(HP) Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HP) Đ/C QUẾ
Đ/C HOA TỔ TRƯỞNG   Đ/C HIỀN(HP) BGH  
NĂM Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP)
SÁU Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
BẢY Đ/C HIỀN(HT)   Đ/C HIỀN (HP)    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                            

 

Vũ Thị Hiền