LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 TỪ NGÀY 03/12 ĐẾN 08/12/2018

Tháng Mười Hai 2, 2018 10:00 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 ( TỪ 03/12 => 08/12/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần : 5A,4B  Vệ sinh cổng trường : 5B

 

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

03/12

+ Chào cờ đầu tuần.

+ KT kế hoạch bài dạy.

+ Lên lớp

+ Đ/c Hiền HP: Nộp hồ sơ GVCNG, GV giỏi cấp huyện.

+ Lên lớp

+ Đ/c Hiền HT họp Đảng bộ xã.

BA

04/12

+ Lên lớp + Lên lớp
         TƯ

05/12

+ Lên lớp

+ Kiểm tra vòng sơ khảo HBTA tại Nguyễn Hiền ( Đ/c Phương phụ trách).

+ Hoạt động CLB HS

+ 14h: Đ/c Hồng, Thúy, Thương, Thắm làm bài KT năng lực tại PGD.

NĂM

06/12

+ Lên lớp

+ HT họp tại PGD( cả ngày).

+ Lên lớp

 

SÁU

07/12

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

BẢY

08/12

+ Hoạt động CLB HS

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI Đ/C HIỀN (HP) – Đ/C HOA Đ/C HIỀN (HP) – Đ/C HOA Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
BA Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ
NĂM Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP
SÁU Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C LÝ
BẢY Đ/C QUẾ   Đ/C HIỀN ( HP)    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Hiền