LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 TỪ 10/12 ĐẾN 15/12/2018.

Tháng Mười Hai 9, 2018 9:44 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 ( TỪ10/12 => 15/12/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần : 1A,4C Vệ sinh cổng trường : 5C

 

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

10/12

+ Chào cờ đầu tuần.

+ KT kế hoạch bài dạy.

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

BA

11/12

+ Lên lớp

+ Đ/c Tình họp tại PGD.

+ Lên lớp
         TƯ

12/12

+ Lên lớp

+ HT họp tại PGD( cả ngày).

+ Hoạt động CLB HS

 

NĂM

13/12

+ Lên lớp

+ Chung kết HBTA tại ………………

( Đ/c Quế, Phương,D.Yến phụ trách.

HS đi cùng: Hải, Huyền, Thúy, Dương, Phát).

+ HT họp tại PGD( cả ngày).

+ Lên lớp

 

SÁU

14/12

+ Lên lớp

+ HT họp tại PGD( cả ngày).

+ Hội thi GVCNG tại PGD

( BGH,Thúy, Gv khối1, Đào, Thủy,Vân, Giang,Ánh).

Lớp 1 Nghỉ

GV dạy các lớp: 2D: Hóa, 3D: Kiên

4B: Hải, 5A: Phương

 

+ Lên lớp

 

BẢY

15/12

+ Hoạt động CLB HS

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ
BA Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP)
NĂM Đ/C HOA Đ/C HOA Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP
SÁU Đ/C TÌNH Đ/C TÌNH Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ
BẢY Đ/C HIỀN (HT)   Đ/C HIỀN ( HP)    

 

HIỆU TRƯỞNG