LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 TỪ 17/12 ĐẾN 22/12/2018

Tháng Mười Hai 16, 2018 8:04 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 ( TỪ17/12 => 22/12/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần : 2A,5B Vệ sinh cổng trường : 4B

 

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

17/12

+ Chào cờ đầu tuần . Giao lưu với các Cựu chiến binh xã Nam Hồng, tìm hiểu về “ Truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam”

+ KT kế hoạch bài dạy.

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Đ/c Lý nộp kê khai tài sản cá nhân, đánh giá công chức, viên chức năm 2018.

BA

18/12

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp
         TƯ

19/12

+ Lên lớp

 

+ Hoạt động CLB HS

 

NĂM

20/12

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

SÁU

21/12

+ Lên lớp

+ Đ/c lý nộp đăng ký vở luyện PGD.

 

+ Lên lớp

 

BẢY

22/12

+ Hoạt động CLB HS

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ
BA Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP)
NĂM Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT
SÁU Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C QUẾ
BẢY Đ/C HIỀN (HP)   Đ/C QUẾ    

 

HIỆU TRƯỞNG