LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 TỪ 24/12- 29/12

Tháng Mười Hai 24, 2018 10:27 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 ( TỪ 24/12=>29/12/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần : 5C, 3A Vệ sinh cổng trường : 5C

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

24/12

+ Chào cờ đầu tuần

+ Kiểm tra kế hoạch bài giảng.

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Đ/c Hiệu trưởng họp Đảng ủy.

BA

25/12

+ Lên lớp

+ Giải Toán bằng TV trên Internet cấp trường ( Đ/c Hiên HP,Mùi Phụ trách, GV có HS thi)

8h – 8h45: Khối 4

9h – 9h45: Khối 1

10h –10h45 : Khối 5

11h – 1145: Khối 2+3.

+ Lên lớp

 

         TƯ

26/12

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

( HĐCLB)

+ Đ/c Hiền A dạy  1B : Tiết 3+4

NĂM

27/12

+ Lên lớp.

+ Đ/c Thúy ( 1B) : Tiết 3+4

+ Lên lớp

 

SÁU

28/12

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

BẢY

29/12

+ HĐ CLB

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HT)
BA Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP)
Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
NĂM Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ
SÁU Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP)
BẢY Đ/C HIỀN(HT)   Đ/C QUẾ    

 

HIỆU TRƯỞNG