LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Tháng Tư 21, 2018 10:15 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  33 ( Từ  23/4 => 27/4/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                   Trực tuần : 5A,2D   Vệ sinh cổng trường : 5B

 

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

23/4

+ Chào cờ

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

 

BA

24/4

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

        

         TƯ

25/4

Cán bộ, giáo viên, học sinh nghỉ ngày giổ Tổ Hùng Vương
NĂM

26/4

+ Lên lớp

+ Cô Vân nhận đề khảo sát Tiếng Anh lớp 3 tại PGD

+ Cô Tình tập huấn phần mềm kế toán tại PGD ( từ 26/4=>28/4/2018 )

+ Lên lớp

+ Khảo sát môn Tiếng Anh lớp 3 tại khu B ( 4 phòng )

Cô VânA,HiềnB PT

Coi khảo sát : Cô Phương, D.Yến,Thủy, Nguyệt, Đào, Chung

SÁU

27/4

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

 

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU  
HAI CÔ QUẾ CÔ VÂN CÔ VÂN CÔ HIỀN CÔ VÂN
BA CÔ HIỀN CÔ VÂN CÔ VÂN CÔ QUẾ CÔ VÂN
         
NĂM CÔ HIỀN CÔ QUẾ CÔ QUẾ CÔ VÂN,HIỀN CÔ QUẾ
SÁU CÔ VÂN CÔ HIỀN CÔ HIỀN CÔ QUẾ CÔ HIỀN

 

HIỆU TRƯỞNG