LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Tháng Năm 4, 2018 2:35 chiều

 

                            

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  35 ( Từ  07/5=> 12/5/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                   Trực tuần : 2A,2B   Vệ sinh cổng trường : 4B

 

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

07/5

+ Chào cờ

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

 

BA

08/5

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

09/5

+ Lên lớp

 

Tổ chức các CLB HS

 

NĂM

10/5

+ Lên lớp

+ Cô Vân nhận đề kiểm tra cuối năm  lớp 1 tại PGD

 

+ Lên lớp ( Khối 3,4,5 )

+ Kiểm tra môn Tiếng Việt & Toán lớp 1 tại khu B

+ 13 giờ 30 cô Phương,D.Yến tập huấn tại Sở GD

+ Kiểm tra Khoa học, Lịch Sử & Điạ lý khối 4,5

SÁU

11/5

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

BẢY

12/5

7 giờ 30 tại khu A :

GV khối 2 chấm bài kiểm tra cuối năm khối 1 ( BGH chỉ đạo )

 

 

LỊCH TRỰC  BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU  
HAI CÔ VÂN CÔ HIỀN CÔ QUẾ CÔ VÂN CÔ VÂN
BA CÔ VÂN CÔ QUẾ CÔ QUẾ CÔ VÂN CÔ QUẾ
CÔ QUẾ CÔ HIỀN CÔ HIỀN CÔ VÂN CÔ HIỀN
NĂM CÔ HIỀN CÔ QUẾ CÔ QUẾ CÔ VÂN,HIỀN CÔ QUẾ
SÁU CÔ HIỀN CÔ VÂN CÔ VÂN CÔ HIỀN CÔ VÂN
BẢY BGH        

 

HIỆU TRƯỞNG