LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Tháng Tư 29, 2018 1:10 chiều

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  34 ( Từ 30/4  => 06/5/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                   Trực tuần : 1A,2C   Vệ sinh cổng trường : 4C

 

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

30/4

CB,GV,HS nghỉ ngày giải phóng miền Nam 30 – 4
BA

01/5

CB,GV,HS nghỉ ngày Quốc tế lao động 01 – 5
         TƯ

02/5

+ Lên lớp

+ Cô TúB chấm bài viết chữ đẹp HS dự thi cấp huyện tại Phòng GD

+ Tổ chức các câu lạc bộ HS

 

NĂM

03/5

+ Lên lớp

+ Cô HiềnB nộp kết quả khảo sát môn Tiếng Anh lớp 3 qua Email  thầy Tùng Phòng GD

+ Lên lớp

 

SÁU

04/5

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

CHỦ NHẬT

06/5

 7 giờ 30 phút tại khu A :

CB,GV lao động vệ sinh trường lớp

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU  
CÔ HIỀN CÔ QUẾ CÔ QUẾ CÔ VÂN CÔ QUẾ
NĂM CÔ HIỀN CÔ VÂN CÔ QUẾ CÔ HIỀN CÔ HIỀN
SÁU CÔ QUẾ CÔ VÂN CÔ HIỀN CÔ QUẾ CÔ LÝ

 

HIỆU TRƯỞNG