LICH CONG TAC TUAN 37

Tháng Năm 20, 2018 8:43 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  37 ( Từ 21/5  => 27/5/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                   Trực tuần : 4A,3B   Vệ sinh cổng trường : 5C

 

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

21/5

+ Chào cờ

+ Lên lớp

+ Cô VânA,Ánh tập huấn STEM tại TTGDTX Nam Trực

+ Giao lưu văn nghệ tại khu B

+ Lên lớp

 

BA

22/5

+ Lên lớp + Lên lớp
         TƯ

23/5

+ Lên lớp

+ Cô VânA,Đào, HS Cường dự hội nghị tại nhà văn hóa huyện

 14 giờ khu A : BGH duyệt học bạ khối 1,2,3,4
NĂM

24/5

7 giờ 20 tại khu A : GV họp tổ bình thi đua năm học 2017 – 2018 Tại khu A : Chuẩn bị các điều kiện cho lễ tổng kết năm học
SÁU

25/5

7 giờ 20 tại khu A :

– Họp ban thi đua

 
BẢY

26/5

Tại khu A : Chuẩn bị các điều kiện cho lễ tổng kết năm học  
CHỦ NHẬT

27/5

  15 giờ : CB,GV trang trí chuân bị các điều kiện cho lễ tổng kết năm học vào sáng 28/5/2018

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU  
HAI CÔ HIỀN CÔ QUẾ CÔ QUẾ CÔ HIỀN CÔ QUẾ
BA CÔ QUÊ CÔ VÂN CÔ VÂN CÔ HIỀN CÔ VÂN
CÔ QUẾ   CÔ HIỀN    
NĂM BGH BGH      
SÁU BGH        
BẢY BGH        
CN   BGH      

 

HIỆU TRƯỞNG