LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 TỪ NGÀY 29/9- 29/9/2018

Tháng Chín 25, 2018 8:21 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  ( TỪ 24/9 => 29/9/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần :5A, 5B Vệ sinh cổng trường : 4B

 

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI24/9 Học sinh tham gia cắm trại thu theo lũy tre xanh. Học sinh tham gia cắm trại thu theo lũy tre xanh.
BA25/9 + Lên lớp + Lên lớp
         TƯ26/9 + Lên lớp

+ Đ/c Vân tập huấn tư vấn tâm lý HS tại CĐSP. ( Đ/c Yến dạy 4B)

 

+ SHCM cấp huyện tại TH Nam Tiến

+ Đ/c Ánh, Hải, Kiên, Phương,

Dương Yến tập huấn HS năng khiếu Tiếng anh, TDTT.

 

NĂM27/9 + Lên lớpĐ/ c Liên dạy 4B + Lên lớp

Đ/c Yến dạy 4B

SÁU28/9 + Lên lớp

+ Thi viết chữ đẹp bài số1

+ Lên lớp

+ Nộp các loại kế hoạch theo quy định về PGD.

BẢY29/9 + Tập huấn HS năng khiếu mônTiếng anh, TDTT. .. 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

THỨ KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI  
BA Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ) Đ/C QUẾ
Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HT)
NĂM Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP)
SÁU Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HT) Đ/C LÝ
BẢY Đ/C HIỀN (HT)