LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 07/10/2018

Tháng Mười 1, 2018 10:28 sáng

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5  ( TỪ 01/10 => 07/10/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần : 1A, 1B Vệ sinh cổng trường : 5B

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

01/10

+ Chào cờ đầu tuần – Phát động phong trào HG- HH.

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Đ/c Hải, Kiên tập huấn TDTT các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 4

BA

02/10

+ Lên lớp

+ Các lớp nộp danh sách HS yếu cho Hiệu trưởng.

+ Đ/c Lý nộp đăng ký tài liệu thanh tra

+ Lên lớp
         TƯ

03/10

+ Lên lớp

+ Đ/c Hiền C tập huấn tư vấn tâm lý HS tại CĐSP ( Thứ 4+ thứ 5).

 

+ HĐ câu lạc bộ.

+ Tổ chức HH –HG tại khu B

NĂM

04/10

+ Lên lớp

+ Đ/c Hiệu trưởng, Đ/c Hiền (HP), Mùi tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường tại TH Nguyễn Công Trứ – N Đ

( Cả ngày)

+ Lên lớp

 

SÁU

05/10

+ Lên lớp

+ Thi TDTT : Đ/c Quế HP, Hải, Kiên, Ánh, Hóa phụ trách

+ Duyệt phổ cập: Đ/c Hiền HP, Đ/c Mùi

( Cả ngày)

+ Lên lớp

+ Hội ý GH

 

BẢY

06/10

+ Kiểm tra hồ sơ sổ sách GV ( 7h30)

+ Tổ chức HH- HG ( Khu B)

 

 

CHỦ NHẬT

07/10

+ Tổng vệ sinh môi trường ( Khu A)  

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ) Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN(HT)
BA Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C QUẾ) Đ/C QUẾ) Đ/C QUẾ
Đ/C HIỀN(HT) Đ/C TÌNH( VP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP)
NĂM Đ/C HOA ( TỔ TRƯỞNG TỔ 1) Đ/C HOA ( TỔ TRƯỞNG TỔ 1) Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ) Đ/C LÝ
SÁU Đ/C TÌNH( VP) Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
BẢY BGH