LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 13/10/2018.

Tháng Mười 8, 2018 9:16 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6  ( TỪ 08/10 => 13/10/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần : 2A, 1C Vệ sinh cổng trường : 5C

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

08/10

+ Chào cờ đầu tuần

+ Kiểm tra kế hoạch bài giảng.

+ Hội ý giáo viên

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

BA

09/10

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Đ/c Hiền HP, Đ/c Mùi duyệt phổ cập tại PGD( 13h30)

         TƯ

10/10

+ Lên lớp

+ Đón đoàn kiểm tra chéo của SGD& ĐT Nam Định.

+ Đ/c Tình họp kế toán tại PGD.

 

+ Đón đoàn kiểm tra chéo của SGD&ĐT Nam Định.

+ SHCM tại Khu B khối 4,5

Đ/c Vân, Đ/c Năm, Đ/c Hải.

NĂM

11/10

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

SÁU

12/10

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Hội ý GH

 

BẢY

13/10

+ Tổ chức HG- HH  

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ) Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN(HT)
BA Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C QUẾ) Đ/C QUẾ) Đ/C QUẾ
Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN (HT)) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP)  
NĂM Đ/C QUẾ) Đ/C QUẾ) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C LÝ
SÁU Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
BẢY Đ/C HIỀN(HT)   Đ/C QUẾ)