LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 03/11/2018

Tháng Mười 28, 2018 10:06 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9  ( TỪ 29/10 =>  03/11/2018 )

NAM TRUNG                                             NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                                   Trực tuần : 5A, 2C Vệ sinh cổng trường : 5B

 

THỨ – NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI

29/10

+ Chào cờ đầu tuần.

+ Hội ý GV triển khai công tác tuần

+  Kiểm tra kế hoạch bài dạy

+ Lên lớp

+ Lên lớp
BA

30/10

+ Lên lớp + Lên lớp

+ Đ/c Hiền Mĩ thuật tập huấn “ Ý tưởng trẻ thơ” tại SGD.

+ 14h : Đ/c Lý nhận đề thi  khối 4,5 + Nộp 2 bản kế hoạch CLB tại PGD

         TƯ

31/10

+ Lên lớp + Khảo sát chất lượng giữa học kỳ I khối 4,5 tại khu B  (Toán + TV  đề PGD).

+ HS khối 1,2,3 nghỉ.

NĂM

01/11

+ Lên lớp + Lên lớp
SÁU

02/11

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Hội ý BGH

+ Tổng vệ sinh trường lớp.

BẢY

03/11

+ Chấm thi từ 7h15` tại khu A.

+ 9h: Chi bộ tổ chức chia tay Đ/c Vân, Đ/c Cúc, Đ/c Vinh, Đ/c Thoa

(100% Đảng viên có mặt)

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

KHU A KHU B TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
HAI Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN (HT) Đ/C HIỀN (HT)
BA Đ/C HIỀN(HT) Đ/C HIỀN(HT Đ/C HIỀN (HP) Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HP)
Đ/C QUẾ Đ/C QUẾ Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C Lý
NĂM Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN (HP) Đ/C HIỀN ( HT) Đ/C HIỀN ( HT) Đ/C HIỀN

( HT)

SÁU Đ/C HIỀN ( HT) Đ/C HIỀN( HT) Đ/C QUẾ) Đ/C QUẾ) Đ/C QUẾ
BẢY BGH