MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TRUNG

Tháng Mười 23, 2017 10:15 sáng

Ngày 30 tháng 9 năm 2017, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo Nam Trực – Hội đồng đội huyện Nam Trực – Đoàn xã Nam Hồng. Liên đội trường Tiểu học Nam Trung đã tiến hành Đại hội liên đội để kiện toàn Ban chấp hành liên đội mới năm học 2017 – 2018.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có: Cô Vũ Thị Vân – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường

Cô Phạm Hải Quế – Phó hiệu trưởng nhà trường

cùng toàn thể các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm và 60 các bạn đội viên sao nhi đồng có thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động của đội.

Đại hội diễn ra theo đúng tiến trình Đại hội và bỏ phiếu bầu và chọn ra được 9 bạn trong Ban chấp hành Liên đội mới gồm:

1. Đặng Thị Mỹ Hạnh

2. Cao Sơn Hải

3. Đoàn Minh Huyền

4. Đặng Thị Minh Thanh

5. Vũ Thị Mai Hương

6. Ngô Việt Triều

7. Vũ Ngọc Thành

8. Nguyễn Minh Thái

9. Đặng Thị Thanh Xuân

IMG_20170930_074813 IMG_20170930_074817 IMG_20170930_080540 IMG_20170930_080536 IMG_20170930_080544 IMG_20170930_080754 IMG_20170930_080808 IMG_20170930_080815 IMG_20170930_080821IMG_20170930_074431 IMG_20170930_074413