MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẠI HỘI CHI BỘ GIÁO DỤC TRƯỜNG TH NAM TRUNG

Tháng Chín 27, 2017 3:10 chiều

Thi hành Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 10/8/2017 của Đảng ủy xã Nam Hồng về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Nam Hồng nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Được sự nhất trí của BCH Đảng bộ xã Nam Hồng, đại hội chi bộ Giáo dục Tiểu học Nam Trung  nhiệm kỳ 2017-2020 được tiến hành trọng thể. Đại hội chi bộ lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa chính trị và lịch sử to lớn. Chúng ta vừa kỳ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 cùng với việc triển khai Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đây là nền tảng để chúng ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Một số hình ảnh Đại hội Đảng:

22068838_813140112179921_1651296810_o 22068925_813138252180107_840098539_o 22092650_813137925513473_164124990_o 22015687_813137972180135_1809647245_o 22016778_813138382180094_89206497_o 22017065_813137422180190_1642341361_o 22047465_813137732180159_2106821468_o 22047580_813137945513471_1787664196_o 22047679_813138935513372_109526748_o 22015687_813137972180135_1809647245_o22050403_813137892180143_1413177779_o 22050545_813142805512985_1165188027_o